En hastig start med lagerbolag – fördelar och nackdelar

När entreprenören Erik Johansson bestämde sig för att dra igång en ny musikfestival i Stockholm så visste han om riskerna. I en värld där musikevenemang kan skapas och försvinna i ett nafs så måste det går fort. På grund av detta så satsade Erik på ett lagerbolag för en hastig start. Hur gick det? Låt oss utreda…

Den snabba starten med lagerbolag

Eriks passion för musik och drömmen om en festival där lokala och utländska talanger kunde få dela samma scen var på väg att bli till verklighet. För Erik handlade det till sist om tajming. Han ville få igång festivalen till sommaren och lagerbolaget blev biljetten till tidsplaneringen som klaffade.

Med ett lagerbolag kunde Erik undvika att lägga flera veckor på att starta bolaget från grunden. Han hade sitt ab på några dagars tid och kunde därefter börja boka artister och marknadsföra den nya festivalen.

Fördelarna:

  • Hastigheten – Det gick snabbt att få till kontrakt, hantera finansiering och börja göra reklam för festivalen.
  • Försprånget – Tack vare snabbheten fick Erik ett betydande försprång. Han kunde boka populära artister först.
  • Minskad byråkrati – Erik kunde fokusera mer på kreativ planering och mindre pappersarbete med ett färdig bolag att jobba med.

Utmaningarna:

  • Det kostade mer att köpa lagerbolag än att själv registrera det.
  • Erik hade ingen etablerad historik för sitt bolag och det ledde till svårigheter att övertyga sponsorer och investerare.

 

Erik kunde alltså se att det tog längre tid att bygga upp trovärdigheten och det kostade mer att komma igång. Men hans festival i Stockholmsområdet lyckades och därmed så såg han ändå lagerbolaget som ett gott beslut.

Det kom tusentals besökare redan det första året och året därpå kunde Erik gå med vinst. Att han hade jobbat med festivaler tidigare var förstås en viktig ingrediens i det lyckade konceptet. Antagligen viktigare än att han kom igång med lagerbolaget på mycket kort tid.

Lagerbolag kan vara en genväg till att förverkliga en dröm men det är förstås så att alla projekt kräver noggrann planering såväl som beredskap för att klara av ekonomiska utmaningar. Detta hade Erik så det gick bra.

/stockholm.jpg

En berättelse om passion och affärssinne

Vi kan med facit i hand se att Eriks berättelse om att starta festivalen med lagerbolag är mer än en musikhistoria. Det är en berättelse om ambition, passion, affärssinne såväl som den moderna entreprenörens flexibilitet. Erik Johansson spännande resa med lagerbolaget som start kan vara en inspiration för många.

Berättelsen är också en påminnelse om att stora projekt och drömmar ibland kan kräva kreativa lösningar som kanske inte ses som de bästa av alla. Men om du vill dra igång en festival så bör du vara medveten om att det kräver mer arbete än att köpa ett lagerbolag precis som Erik var.

25 Apr 2024