Vem ska du sälja bolag till?

Även om det går bra för ditt evenemang så kan det vara så att du vill sälja bolag för att göra annat. Då kommer frågan om vem du kan sälja till. Det kanske inte är så uppenbart och då behöver du lite tips för att hitta rätt köpare. Här är några bra förslag på var du ska leta…

Sälja bolag till medarbetare

De första att kolla med är dina medarbetare. Kanske har du anställda som jobbar med din festival på olika sätt. Här kan det finnas personer att sälja bolag till. Det här är ju personer som kan projektet och som kan tänkas driva det vidare på ett bra sätt.

Dessutom kan det ju kännas fint att ha viss kontakt vidare med festivalen. Även om du har lämnat bolaget kan du ju ha ett intresse av att få höra om hur det går med det. Dessutom kanske du vill hoppa in och hjälpa till när det är möjligt. Det blir ju lättare att göra om du känner de som driver festivalbolaget vidare.

När du säljer till medarbetare blir det också en enklare process för ni är väl insatta i vad festivalen innebär och vad den är värd. Övertagandet kan ske på ett smidigt sätt som spar tid och pengar. Nackdelen är förstås att du kanske inte kan få ut så stora pengar som du skulle kunna göra om en utomstående köpte din verksamhet.

Ta hjälp av en företagsmäklare

Det går också att få hjälp av företagsmäklare för att sälja bolag. Det här är bra när du inte själv har tid eller tillräckligt många kontakter för att hitta köpare. Företagsmäklare kan jobba över hela Sverige såväl som internationellt.

När du vänder dig till en företagsmäklare för att sälja bolag så kan du också få hjälp med värdering som en del av tjänsten. Det är en trygghet och något som gör det lättare för dig att hävda ditt pris till personer som hör av sig för att diskutera ett övertagande av ditt evenemang.

Se om samarbetspartners är intresserade

En annan möjlighet är att ta kontakt med dina samarbetspartners för att se om de har intresse av att köpa ditt bolag. De är ju i likhet med dina medarbetare personer som är väl insatta i din festival.

Då de har levererat tjänster till ditt evenemang så kan det ju finnas ett intresse av att ta över det. Kanske är det här personer som du är vän och familj med. Så blir det ju ofta när festivalprojekt drivs. Det kan göra det riktigt enkelt att ta upp frågan och se om det finns ett intresse.

Här kan det förstås vara så att du vill ta lite hjälp med värdering om samarbetspartners inte riktigt förstår det pris du vill sätta. Med oberoende prissättning är det alltid smidigare och ni får en bättre förhandlingspunkt att starta från.

/festival_i_kyrklokal.jpg

Annonsera online för att hitta köpare

Du kan också se om det går att publicera annons online på rätt ställen. Det är ju inte varje dag som en festival är till salu. Men det finns forum för entreprenörer där det absolut kan finnas intresse av att ta över ditt bolag.

Sök online och kika även på sociala medier där den här typen av annonser och samtal kan förekomma. Om inget annat så kan ju detta leda till att du får kontakt med rätt personer för att till sist finna den perfekta köparen för ditt festivalföretag.

Avveckla och sälj för likvidation

En sista kommentar är att du även kan sälja bolag för att få det avvecklat. Detta är vad som kallas för snabbavveckling. Det betyder i grund och botten att du låter ett annat bolag sköta likvidationen av ditt bolag.

Om festivalen inte ska drivas vidare och du har sålt allt inkråm kan det vara enkelt nog att sälja ab för avveckling på detta vis. Men säkra dig om att bolaget är redo för likvidationen och att du säljer till en firma som genomför avvecklingen på ett seröst sätt.

11 Apr 2023