Betyder festivalpausen att man kommer avveckla bolag?

Festivaler kommer och går. Ibland kommer nyheten om att en viss festival tar en paus och då är det många som gissar att den kommer att läggas ner. Men betyder detta att man kommer att avveckla bolag och att det aldrig mer blir festival från arrangörerna?

Avveckla bolag eller dra igång nya projekt

Många gånger är det samma människor och bolag som ligger bakom olika typer av event. Bara för att man lägger ner en festival betyder det inte att man kommer att avveckla bolaget. Det kan fortsatt drivas med bättre projekt som bidrar med god ekonomi. Men det är klart att det ibland blir så att bolaget säljs och kanske till och med avvecklas när festivalerna som det arrangerar inte fungerar som de ska.

Festivaler som går i konkurs

En avveckling kan ju vara i form av en konkurs och det är inte helt ovanligt inom festivalernas värld. Det finns en rad festivaler som har slutat på detta vis. Festivaler som går i konkurs blir minnen som kan upplevas som bitterljuva. Många minns hur kul det var med en viss musikfestival och kan inte förstå hur den kunde gå i konkurs eller bara läggas ner.

Är paus samma sak som slutet för festivalen?

Men är en paus samma sak som slutet av festivalen och avveckling av ab? Många gånger är det faktiskt så. När det kommer nyheter om en populär festival som tar paus går det att räkna ut varför. Då Bråvallafestivalen tog en paus efter den problematiska sommaren 2017 gav de de anmälda sexbrotten som anledning till detta.

Men många experter menade att det inte bara var på grund av brott på festivalen som man tog en paus sommaren 2018. Intressant nog dök det upp en konkurrent år 2018. Lollapalooza drog igång sin festival och valde Bråvallas traditionella datum.

Det blev knäcken för en festival som sedan inte kom igen. Men Bråvallas eldsjälar meddelade att man skulle fortsätta sin verksamhet. Det blev alltså inte tal om att avveckla bolag utan snarare om att styra verksamheten i en ny riktning med andra former av event runtom i Sverige.

Slutet på en festival kan vara början till något annat

Även om det kan kännas tråkigt att inse att en underbar festival går i graven och att det blir tal om att avveckla bolag kan det här vara början till något bättre. Arrangörerna som har lärt sig en hel del av projekt som inte lyckades kommer inte sällan igen med nya överraskningar.

Att en festival tar paus och eventuellt försvinner behöver inte vara anledning till nedstämdhet. Det här lämnar ju utrymme för något nytt och fräscht. Och brist på festivaler i Sverige lär det inte bli. Eventen är fortsatt mycket populära. Och så länge arrangörer jobbar med lösningar för bättre säkerhet lär intresset för festivalerna inte minska.

13 Mar 2020