Hur kan bolaget som anordnar festival undvika likvidation?

För att en festival ska överleva måste den har god ekonomi. Det här skiljer sig inte från andra företag. Om det bolag som anordnar festival vill undvika likvidation på grund av usel ekonomi är det viktigt att fatta rätt beslut från år till år.

Likvidation eller en festival som lyckas

Det finns flera saker som kan påverka om det till sist blir tal om likvidation eller om festivalen kommer att lyckas. Tack och lov finns det ett stort intresse för festivaler i Sverige. Men det säkrar ju inte att varje festivalprojekt kommer att lyckas.

Affärsplanen är det första steget

Det första steget mot att undvika likvidation av festivalbolaget är att planera den på rätt sätt. Precis som alla andra bolag som startas gäller det att ha en solid affärsplan. Den visar hur det är tänkt att festivalen ska drivas.

En affärsplan har dessutom lösningar för de tillfällen att den ursprungliga planen inte ger de önskade resultaten. Det kan ju vara så att den tilltänkta publiken inte kommer och att det istället blir en annan inriktning. Då blir det dags att omvärdera och se om den underhållning som planerats fungerar.

God ekonomi är ett måste

Det räcker inte med passion för musik och underhållning för att lyckas med en festival och hålla den flytande. God ekonomi är ett måste om likvidation ska undvikas. Det gäller att intäkterna åtminstone täcker utgifterna. Helst ska det ju bli något över för de eldsjälar som driver det hela.

Saker som påverkar ekonomin är:

  • Kostnader för underhållning
  • Kostnader för avbokningar
  • Kostnader för säkerhet
  • Möjligheter till fler intäkter till exempel i form av försäljning
  • Popularitet och efterfrågan
  • Väderleken

När ska beslutet om likvidation fattas?

Det är också viktigt att förstå när det är dags att slänga in handduken. Många festivalarrangörer kan skriva under på att det är tufft i början. Det kan ta ett år eller två innan det hela går på plus. Detta förutsatt att festivalen lyckas dra till sig ordentligt med publik och kan erbjuda rätt underhållning för rimliga kostnader.

Här är det också ett måste att ha full kontroll på ekonomin. Det kan alltså vara klokt att från start ha hjälp av en person som kan se över siffror och slå larm i tid. Då går det kanske att införa de förändringar som krävs för att motverka en negativ trend.

Eller så kommer man fram till att festivalen inte alls har det som krävs för att till sist lyckas. Om detta beslut fattas i tidigt skede går det att undvika konkurs och man kan ta sig ur det hela utan katastrofvibbar.

Summering

Det bästa är om det går att planera en festival som bygger på god analys och som har alla chanser att lyckas. Med en korrekt affärsplan motverkas likvidation redan från start. När det väl är ett faktum att det inte går som tänkt gäller det att sätta in rätt åtgärder eller att helt enkelt komma fram till att det är dags att lägga ner och avveckla bolaget innan det blir tal om konkurs.

14 Oct 2020